Make your own free website on Tripod.com

PURNAMA RAYA

 

Purnama raya

bulan bercahaya

amat cuaca

ke mayapada

 

Purnama raya

gemala berdendang

tuan berkata

naiklah abang

 

Purnama raya

bujang berbangsi

kanda mara

memeluk dewi

 

Purnama raya

bunda mengulik

nyawa adinda

tuan berbisik.

 

Purnama raya

gadis menutuk

setangan kuraba

pintu diketuk

 

Purnama raya

bulan bercengkerama

beta berkata

tinggallah nyawa

 

Purnama raya

kelihatan jarum

adinda mara

kanda dicium

 

Purnama raya

cuaca benderang

permata kekanda

pulanglah abang...

 

Amir Hamzah