Make your own free website on Tripod.com

Kumpulan  Sajak  Buah Rindu

Amir Hamzah

Amir Hamzah (nama lengkapnya Tengku Amir Hamzah Pangeran Indera Putera) lahir di Tanjung Pura, Langkat, Sumatera Timur pada tanggal 28 Februari 1911 dan meninggal dalam kekacauan revolusi sosial yang terjadi di Sumatera Timur, dalam tahun pertama Indonesia merdeka.  Bersama Armijn Pane dan S.Takdir Alisyahbana, beliau salah seorang daripada tiga sejoli yang memimpin pujangga Baru, iaitu majalah yang menguasai kehidupan sastera dan kebudayaan Indonesia dari tahun 1933 hingga pecah perang dunia kedua.

Sekarang tidak ada kebimbangan lagi bahawa Amir Hamzah bukan saja penyair yang terbesar dalam Zaman Pujangga Baru, tetapi juga adalah penyair yang tersempurna dal;am bahasa Melayu-Indonesia hingga sekarang.

Lahir dalam lingkungan keluarga bangsawan Melayu yang hidup sepenuh-penuhnya dalam alam sastera dan kebudayaan Melayu, mendapat kesempatan sepenuhnya tumbuh dan berkembang.

Bersekolah Menengah dan tinggal di Pulau Jawa dalamzaman bangkitnya pergerakan kebangsaan Indonesia, Amir Hamzah , dapat memperkayakan dirinya dengan kebudayaan moden, kebudayaan Jawa dan kebudayaan asia yang lain.

Di tanganya Bahasa Melayu mendapat suara dan lagu yang unik untuk zaman sekarang.

Dalam kumpulan sajak Buah Rindu ini yang ditulis antara tahun 1928 dan tahun 1935 dengan jelas kelihatan perlahan-lahan suara dan lagu pantun dan syair Melayu diubahnya menjadi sajak moden.

Dalam epos Hang Tuah yang termuat dalam kumpulan ini. Alam pemikiran dan perasaan Melayu bukan saja diselaminya, tetapi juga diucapkannya dengan semurni-murninya. Siapa saja akan merasa terharu dengan sajak berdiri aku, berlagu hatiku dan beberapa sajak Amir Hamzah dalam kumpulan ini.

 

Catatan penerbit asal kumpulan sajak Buah Rindu - Amir Hamzah.

 

Ke bawah peduka Indonesia Raya

ke bawah lebu ibu ratu

ke bawah kaki sendari dewi.

Jakarta, Solo, Jakarta

1928 - 1935

 

Mendaftar di  karya-Sastera Group

Powered by groups.yahoo.com

 

 

 

buahrindu@spils.com